انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
آتش نشاني زاهدان- وقايع روز جمعه 22 خرداد 1394 - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: آتش نشاني زاهدان- وقايع روز جمعه 22 خرداد 1394 (/Thread-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-22-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1394)آتش نشاني زاهدان- وقايع روز جمعه 22 خرداد 1394 - آتش نشاني زاهدان - 1394/3/27

وقايع روز جمعه 22 خرداد 1394

<h3>برخورد خودروي سمند با جداول روي پل شهداي وحدت</h3>مقارن ساعت 11:57 مورخه 94/03/22 گزارش تصادف خودروي سمند در موقعيت پل روگذر شهداي وحدت به مركز 125 اعلام گرديد.بلافاصله مأمورين ايستگاه 9 به محل اعزام گرديده و به محض حضور نسبت به انتقال مصدومين با اورژانس همكاري نموده و خودروي مورد تصادف را ايمن سازي و به جرثقيل منتقل كردند و پس از شستشو و ايمن سازي خيابان به مقر خود بازگشتند.در اين حادثه 2 نفر سرنشين خودروي مذكور به صورت سطحي مصدوم و به بيمارستان منتقل شدند.علت حادثه سرعت زياد و عدم كنترل راننده و در نهايت برخورد شديد خودرو با 6 عدد جدول بتني حائل وسط خيابان در روي پل شهداي وحدت واقع در خ دانشگاه گزارش شده است.به رانندگان عزيز توصيه مي شود هميشه و بويژه در هنگام عبور از پل هاي روگذر و زير گذرها با سرعت مطمئنه رانندگي نموده و از سبقت هاي بيجا بپرهيزند تا شاهد حوادث دلخراش اينچنين نباشيم.<br><center><a rel='lightbox' href='http://amar.zahedanfire.ir/havades-pic/سمند پل شهداي وحدت.jpg' title=''><img src='http://amar.zahedanfire.ir/admin/Thumbnail.aspx?width=150&height=150&src=/havades-pic/سمند پل شهداي وحدت.jpg' border=0 style='margin:10px'></a><a rel='lightbox' href='http://amar.zahedanfire.ir/havades-pic/سمند پل شهداي وحدت (1).jpg' title=''><img src='http://amar.zahedanfire.ir/admin/Thumbnail.aspx?width=150&height=150&src=/havades-pic/سمند پل شهداي وحدت (1).jpg' border=0 style='margin:10px'></a><a rel='lightbox' href='http://amar.zahedanfire.ir/havades-pic/سمند پل شهداي وحدت (2).jpg' title=''><img src='http://amar.zahedanfire.ir/admin/Thumbnail.aspx?width=150&height=150&src=/havades-pic/سمند پل شهداي وحدت (2).jpg' border=0 style='margin:10px'></a><a rel='lightbox' href='http://amar.zahedanfire.ir/havades-pic/سمند پل شهداي وحدت (3).jpg' title=''><img src='http://amar.zahedanfire.ir/admin/Thumbnail.aspx?width=150&height=150&src=/havades-pic/سمند پل شهداي وحدت (3).jpg' border=0 style='margin:10px'></a><a rel='lightbox' href='http://amar.zahedanfire.ir/havades-pic/سمند پل شهداي وحدت (4).jpg' title=''><img src='http://amar.zahedanfire.ir/admin/Thumbnail.aspx?width=150&height=150&src=/havades-pic/سمند پل شهداي وحدت (4).jpg' border=0 style='margin:10px'></a></center>


http://zahedanfire.ir/main.asp?id=2553