انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
آتش نشاني زاهدان- وقايع روز دوشنبه 25 خرداد 1394 - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: آتش نشاني زاهدان- وقايع روز دوشنبه 25 خرداد 1394 (/Thread-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-25-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1394)آتش نشاني زاهدان- وقايع روز دوشنبه 25 خرداد 1394 - آتش نشاني زاهدان - 1394/3/27

وقايع روز دوشنبه 25 خرداد 1394

<h3>حريق مغازه پلاستيك فروشي واقع در دانشگاه 25</h3>مقارن ساعت 2:33 بامداد مورخه 94/03/25 حادثه حريق يك باب مغازه واقع در دانشگاه 25 به مركز 125 گزارش گرديد.بلافاصله مآمورين ايستگاه 5 آتشنشاني به محل حادثه اعزام گشته و به محض رسيدن درب مغازه را باز نموده و حريق را اطفاء كردند و از گسترش آن جلوگيري بعمل آوردند.در اين حادثه قسمتي از درب مغازه و وسايل پلاستيكي موجود در آن طعمه حريق گرديد.علت بروز اين حادثه در دست كارشناسي مي باشد.<br><center></center>


http://zahedanfire.ir/main.asp?id=2555