انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
آتش نشاني زاهدان- مسئول روابط عمومي - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: آتش نشاني زاهدان- مسئول روابط عمومي (/Thread-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A)آتش نشاني زاهدان- مسئول روابط عمومي - آتش نشاني زاهدان - 1394/3/27

مسئول روابط عمومي

<DIV align=center><TABLE id=table1 style="BORDER-LEFT-WIDTH: 1px; FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: tahoma; BORDER-RIGHT-WIDTH: 1px; BACKGROUND-IMAGE: url(#fdf0c8); BORDER-BOTTOM-WIDTH: 1px; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP-WIDTH: 1px; other: " borderColor=#f8c838 cellSpacing=0 cellPadding=4 width="80%" border=1><TR><TH style="FONT-WEIGHT: bold; BACKGROUND-COLOR: #f8c838" colSpan=2><SPAN style="FONT-WEIGHT: 400"><B>مسئول روابط عمومي&nbsp;</B></SPAN></TH></TR><TR><TD bgColor=#fdf0c8><H3 align=right>فرهاد فراهي</H3><H3 align=right>متولد زاهدان</H3><H3 align=right>سابقه كار 14سال </H3><P align=right><P align=right><B><FONT color=#339900>تحصيلات:كارشناس ارشد مديريت(HSE)</FONT></B> <P align=right> <P align=right> <P align=right><A href="/main.asp?id=172"></A>&nbsp;</TD><TD width=250 align=center><BR><A href=""></A><IMG style="HEIGHT: 181px; WIDTH: 156px" border=0 hspace=5 vspace=5 src="/userdata/picture/000000.jpg" width=399 height=533><BR>&nbsp;</TD></TR></TABLE></DIV>


http://zahedanfire.ir/main.asp?id=209