انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
آتش نشاني زاهدان- وقايع روز چهارشنبه ١٣٩٦/١١/18 - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: آتش نشاني زاهدان- وقايع روز چهارشنبه ١٣٩٦/١١/18 (/Thread-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%A1%D9%A3%D9%A9%D9%A6-%D9%A1%D9%A1-18--2469)آتش نشاني زاهدان- وقايع روز چهارشنبه ١٣٩٦/١١/18 - آتش نشاني زاهدان - 1396/11/25

وقايع روز چهارشنبه ١٣٩٦/١١/18

<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 9.75pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"; COLOR: #2e2e2e; mso-ascii-font-family: webyekan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: webyekan'>در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان2</SPAN><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"; COLOR: #2e2e2e; mso-ascii-font-family: webyekan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: webyekan'>&nbsp;ماموريت انجام داده است . </SPAN><SPAN style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "webyekan",serif; COLOR: #2e2e2e; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Nazanin"' dir=ltr><?xml:namespace prefix = "o" /><o:p></o:p></SPAN><P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 9.75pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"; COLOR: #2e2e2e; mso-ascii-font-family: webyekan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: webyekan'>که هر2مورد آن اطفاء حريق&nbsp; </SPAN><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"; COLOR: #2e2e2e; mso-ascii-font-family: webyekan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: webyekan'>بوده است . <o:p></o:p></SPAN><P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 9.75pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"; COLOR: #2e2e2e; mso-ascii-font-family: webyekan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: webyekan'>مهمترين وقايع روز جاري : <o:p></o:p></SPAN><P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 9.75pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "Cambria",serif; COLOR: #2e2e2e; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Cambria'><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"; COLOR: #2e2e2e; mso-ascii-font-family: webyekan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: webyekan'><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"; COLOR: #2e2e2e; mso-ascii-font-family: webyekan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: webyekan'>حريق ساختمان مخروبه</SPAN><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "Cambria",serif; COLOR: #2e2e2e; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Cambria'><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"; COLOR: #2e2e2e; LINE-HEIGHT: 107%; mso-ascii-font-family: webyekan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: webyekan; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA' dir=rtl>-خيابان بهشتي- ايستگاه1، حريق&nbsp;ضايعات - بلوار فرودگاه- ايستگاه9.</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 9.75pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "Cambria",serif; COLOR: #2e2e2e; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Cambria'><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"; COLOR: #2e2e2e; mso-ascii-font-family: webyekan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: webyekan'><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "Cambria",serif; COLOR: #2e2e2e; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Cambria'><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"; COLOR: #2e2e2e; LINE-HEIGHT: 107%; mso-ascii-font-family: webyekan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: webyekan; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA' dir=rtl></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"; COLOR: #2e2e2e; mso-ascii-font-family: webyekan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: webyekan'>در روز جاري سازمان&nbsp;مصدوم </SPAN><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"; COLOR: #2e2e2e; mso-ascii-font-family: webyekan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: webyekan'>و</SPAN><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "Cambria",serif; COLOR: #2e2e2e; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Cambria'>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"; COLOR: #2e2e2e; mso-ascii-font-family: webyekan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: webyekan'>متوفي نداشته است</SPAN><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "Cambria",serif; COLOR: #2e2e2e; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: Cambria'>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA style='FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: "B Nazanin"; COLOR: #2e2e2e; mso-ascii-font-family: webyekan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: webyekan'>. </SPAN>


http://zahedanfire.ir/main.asp?id=3402