انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
شيراز - آمادگی نیروهای آتش نشانی شیراز در آستانه چهارشنبه سوری - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: شيراز - آمادگی نیروهای آتش نشانی شیراز در آستانه چهارشنبه سوری (/Thread-%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C)شيراز - آمادگی نیروهای آتش نشانی شیراز در آستانه چهارشنبه سوری - آتش نشاني شيراز - 1396/12/21

آمادگی نیروهای آتش نشانی شیراز در آستانه چهارشنبه سوری

معاون آموزش، ایمنی و پیشگیری آتش نشانی شیراز از آمادگی کامل نیروهای آتش نشانی به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی در چهارشنبه آخر سال خبر داد.