انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
گزارش عملکرد مورخ ۹۷/۱/۲۴ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: گزارش عملکرد مورخ ۹۷/۱/۲۴ (/Thread-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-%DB%B9%DB%B7-%DB%B1-%DB%B2%DB%B4)گزارش عملکرد مورخ ۹۷/۱/۲۴ - آتش‌نشانی کرج - 1397/1/26

گزارش عملکرد مورخ ۹۷/۱/۲۴

گزارش عملکرد سازمان آتش نشانی کرج در تمام مناطق کرج مورخ ۹۷/۱/۲۴  به شرح ذیل می باشد: ردیف مورخ حریق نجات احتیاط از حریق و حادثه همکاری خودروی اعزامی نیروی عملیاتی مدت عملیات مصدوم نجات یافته ۱ ۹۷/۱/۲۴ ۱۱ ۱۵ ۸ – ۴۶ دستگاه ۱۱۷نفر ۲۲ ساعت و ۵۲ دقیقه ۱ ۱۴ نفر   سازمان<a class="grve-read-more" href="http://karaj125.ir/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-97124/">ادامه مطلب</a>


http://karaj125.ir/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-97124/