انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
اردوی فرهنگی زیارتی بسیح سازمان آتش نشانی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: اردوی فرهنگی زیارتی بسیح سازمان آتش نشانی (/Thread-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C)اردوی فرهنگی زیارتی بسیح سازمان آتش نشانی - آتش‌نشانی کرج - 1397/1/27

اردوی فرهنگی زیارتی بسیح سازمان آتش نشانی

با همت پایگاه بسیج شهید فرخنده بخت سازمان آتش نشانی همچون سنوات گذشته پرسنل زحمتکش سازمان برای اردوی فرهنگی زیارتی عازم مشهد مقدس شدند.  


http://karaj125.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ad-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4/