انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
بدرقه تیم عملیاتی ورزشی به مسابقات شاهرود توسط ریاست سازمان - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: بدرقه تیم عملیاتی ورزشی به مسابقات شاهرود توسط ریاست سازمان (/Thread-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86)بدرقه تیم عملیاتی ورزشی به مسابقات شاهرود توسط ریاست سازمان - آتش‌نشانی کرج - 1397/2/25

بدرقه تیم عملیاتی ورزشی به مسابقات شاهرود توسط ریاست سازمان

ریاست محترم سازمان ضمن آرزوی موفقیت و بدرقه تیم عملیاتی ورزشی به مسابقات  شاهرود،بار دیگر از عزم جدی سازمان در جهت حمایت همه جانبه حوزه ورزشی سازمان خبر داد. محمد یساولی در این بدرقه افزود:نگاه ورزش محور در هر سیستم کاری،توان و پتانسیل های فردی نیرو ها راتقویت خواهد کرد. لازم به ذکر است مسابقات<a class="grve-read-more" href="http://karaj125.ir/%d8%a8%d8%af%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d9%87/">ادامه مطلب</a>


http://karaj125.ir/%d8%a8%d8%af%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d9%87/