انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
تشکر ریاست سازمان از همکاری شهروندان کرجی در ایام لیالی قدر و ر? - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: تشکر ریاست سازمان از همکاری شهروندان کرجی در ایام لیالی قدر و ر? (/Thread-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%B1)تشکر ریاست سازمان از همکاری شهروندان کرجی در ایام لیالی قدر و ر? - آتش‌نشانی کرج - 1397/3/23

[b]تشکر ریاست سازمان از همکاری شهروندان کرجی در ایام لیالی قدر و ر?/b]

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری کرج ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همشهریان عزیز کرجی از حمایت و همکاری شهروندان در ایام پر کار سازمان در لیالی قدر و روز غرور آفرین قدس تشکر کرد . محمد یساولی با اشاره به حدود ۵۰ استقرار خودروئی و همچنین آماده باش کامل مدیران ،مسئولین ونیرو های عملیاتی<a class="grve-read-more" href="http://karaj125.ir/%d8%aa%d8%b4%da%a9%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%a9/">ادامه مطلب</a>


http://karaj125.ir/%d8%aa%d8%b4%da%a9%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%a9/