انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
صندوقهای رای عراق در آتش سوخت - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: صندوقهای رای عراق در آتش سوخت (/Thread-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA)صندوقهای رای عراق در آتش سوخت - آتش‌نشانی کرج - 1397/3/23

صندوقهای رای عراق در آتش سوخت

بغداد- ایرنا – صندوق های رای در بخش رصافه شهر بغداد هدف آتش سوزی قرار گرفت. به گزارش ایرنا، در پی بروز یک آتش سوزی در منطقه شرق دجله در پایتخت عراق، شهرداری بغداد  اعلام کرد: این آتش سوزی با هدف از بین بردن صندوق های رای در یکی از مراکز کمیسیون عالی مستقل انتخابات<a class="grve-read-more" href="http://karaj125.ir/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa/">ادامه مطلب</a>


http://karaj125.ir/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa/