انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
آتش سوزی کانکس در ساختمان درحال ساخت - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: آتش سوزی کانکس در ساختمان درحال ساخت (/Thread-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA)آتش سوزی کانکس در ساختمان درحال ساخت - آتش‌نشانی کرج - 1397/4/20

آتش سوزی کانکس در ساختمان درحال ساخت

آتش سوزی یک دستگاه کانکس در ساختمان نیمه کاره، آتش نشانان را به محل حادثه کشاند.   طی اطلاع رسانی این حادثه به سامانه ۱۲۵ و درخواست کمک از آتش نشانان، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی کرج به سرعت نیروهای عملیاتی ایستگاه ۱۱۸ را ساعت ۹:۵۸ مورخ۹۷/۰۴/۱۷ به عظیمیه-گلستان ۱۳ اعزام کردکه مشاهده شد، در<a class="grve-read-more" href="http://karaj125.ir/%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa/">ادامه مطلب</a>


http://karaj125.ir/%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa/