انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
فشار برق زیاد علت آتش سوزی ترانس برق فشار قوی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: فشار برق زیاد علت آتش سوزی ترانس برق فشار قوی (/Thread-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C)فشار برق زیاد علت آتش سوزی ترانس برق فشار قوی - آتش‌نشانی کرج - 1397/5/17

فشار برق زیاد علت آتش سوزی ترانس برق فشار قوی

مقارن ساعت ۲۰:۳۲  مورخ ۹۷/۵/۱۵  یک مورد حریق پست فشار قوی به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری کرج اطلاع داده شد که بلافاصله از نزدیک ترین ایستگاه (۱۲۴) نیرو ها به محل حادثه واقع در :میدان مهرگان _کوچه ستارخان  اعزام ، که هنگام رسیدن مشاهده گردید: در ضلع جنوبی خیابان ذکر شده یک پست فشار قوی برق به دلایل نامعلوم<a class="grve-read-more" href="http://karaj125.ir/%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%81%d8%b4%d8%a7/">ادامه مطلب</a>


http://karaj125.ir/%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%81%d8%b4%d8%a7/