انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
گزارش عملکرد ۹۷/۵/۱۵ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: گزارش عملکرد ۹۷/۵/۱۵ (/Thread-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%B9%DB%B7-%DB%B5-%DB%B1%DB%B5)گزارش عملکرد ۹۷/۵/۱۵ - آتش‌نشانی کرج - 1397/5/18

گزارش عملکرد ۹۷/۵/۱۵

گزارش عملکرد سازمان آتش نشانی کرج مورخ ۹۷/۰۵/۱۵به شرح ذیل می باشد: ردیف مورخ حریق نجات احتیاط از حریق و حادثه استقرار خودروی اعزامی نیروی عملیاتی مدت عملیات فوتی مصدوم نجات یافته  ۱ ۹۷/۰۵/۱۵       ۱۷    ۱۲           ۹      —- ۵۰دستگاه ۱۲۲نفر ۵۷ساعت و۵۸دقیقه –     –<a class="grve-read-more" href="http://karaj125.ir/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-97515/">ادامه مطلب</a>


http://karaj125.ir/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-97515/