انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
تخلیه ساکنین مجتمع مسکونی به علت دود حاصل از حریق سیم کشی راه پله - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: تخلیه ساکنین مجتمع مسکونی به علت دود حاصل از حریق سیم کشی راه پله (/Thread-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87)تخلیه ساکنین مجتمع مسکونی به علت دود حاصل از حریق سیم کشی راه پله - آتش‌نشانی کرج - 1397/5/19

تخلیه ساکنین مجتمع مسکونی به علت دود حاصل از حریق سیم کشی راه پله

مقارن ساعت ۲۱:۴۳ مورخ ۹۷/۵/۱۶ یک مورد حریق مسکونی به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری کرج اطلاع داده شد که بلافاصله نیرو ها از نزدیک ترین ایستگاه (۱۵۲) به محل حادثه واقع در: بلوار علامه جعفری _رو به روی بازار روز لاله اعزام که مشاهده گردید در ساختمانی ۶ طبقه ۱۸ واحد از قسمت سیم کشی راه<a class="grve-read-more" href="http://karaj125.ir/%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%da%a9%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%ad%d8%a7/">ادامه مطلب</a>


http://karaj125.ir/%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%da%a9%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%ad%d8%a7/