انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
دریافت وقت سفارت - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: مطالب آموزشي مرتبط با اطفاء و امداد (http://www.firemans.ir/Forum-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF)
+--- انجمن: مقالات و مطالب آموزشي اطفاء (http://www.firemans.ir/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1)
+--- موضوع: دریافت وقت سفارت (/Thread-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA)دریافت وقت سفارت - xani98 - 1397/5/26

وقت سفارت کانادا / وقت سفارت ایتالیا / وقت سفارت یونان / آسمان مجازی