انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
خارج نمودن  دو شهروند از داخل کابین آسانسور - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: خارج نمودن  دو شهروند از داخل کابین آسانسور (/Thread-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%86%C2%A0-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1)خارج نمودن  دو شهروند از داخل کابین آسانسور - آتش‌نشانی کرج - 1397/7/19

خارج نمودن  دو شهروند از داخل کابین آسانسور

محبوس شدن دو شهروند در کابین آسانسور مجتمع مسکونی به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آتش نشانی، ساعت ۱۳:۱۰ روز گذشته در پی تماس یکی از شهروندان با سامانه ۱۲۵، مبنی بر محبوس شدن دو نفر در کابین آسانسور که از ساکنین ساختمانی واقع در مهرشهر، بلوار ابن سینا، خیابان هشتم غربی<a class="grve-read-more" href="http://karaj125.ir/%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b3%d8%a7/">ادامه مطلب</a>


http://karaj125.ir/%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b3%d8%a7/