انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
چهاردهمین جلسه آموزش قرآن کریم - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: چهاردهمین جلسه آموزش قرآن کریم (/Thread-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85)چهاردهمین جلسه آموزش قرآن کریم - آتش‌نشانی کرج - 1397/8/16

چهاردهمین جلسه آموزش قرآن کریم

چهاردهمین جلسه آموزش قرآن کریم به همت پایگاه بسیج شهید فرخنده بخت با حضور بانوان در نمازخانه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج


http://karaj125.ir/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85/