انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
پیام تبریک محمد یساولی ریاست سازمان به مناسبت چهلمین سالگرد پی? - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: پیام تبریک محمد یساولی ریاست سازمان به مناسبت چهلمین سالگرد پی? (/Thread-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DA%86%D9%87%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C)پیام تبریک محمد یساولی ریاست سازمان به مناسبت چهلمین سالگرد پی? - آتش‌نشانی کرج - 1397/11/22

[b]پیام تبریک محمد یساولی ریاست سازمان به مناسبت چهلمین سالگرد پی?/b]

گرگ ها خوب بدانند در این ایل غریب /  گر پدر رفت، تفنگ پدری هست هنوز گرچه نیکان همگی بار سفر بربستند / شیرمردی چو علی خامنه ای هست هنوز گر امام شهداء نیست کنون در برمان / خلف صالح و مظلوم علی هست هنوز بیست و دوم بهمن سرآغاز پیروزی ملت ایران بر مستکبران<a class="grve-read-more" href="http://karaj125.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87/">ادامه مطلب</a>


http://karaj125.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87/