انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
گزارش تصویری: تکریم از بازنشستگان سازمان - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: گزارش تصویری: تکریم از بازنشستگان سازمان (/Thread-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86)گزارش تصویری: تکریم از بازنشستگان سازمان - آتش‌نشانی کرج - 1398/2/23

گزارش تصویری: تکریم از بازنشستگان سازمان

یکی از اقدامات مهم ریاست فعلی سازمان، تکریم و عیادت از بازنشستگان سازمان می باشد که در سال های گذشته به جمع بازنشستگان پیوسته اند. این عزیزان سال های متمادی با تلاش و ایثار صادقانه سالها در راه خدمت رسانی به شهروندان و همشهریان انجام وظیفه نموده اند.


http://karaj125.ir/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7/