انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
نشست صمیمانه ریاست سازمان با همکاران ایستگاه ۱۰۱ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: نشست صمیمانه ریاست سازمان با همکاران ایستگاه ۱۰۱ (/Thread-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B1)نشست صمیمانه ریاست سازمان با همکاران ایستگاه ۱۰۱ - آتش‌نشانی کرج - 1398/2/23

نشست صمیمانه ریاست سازمان با همکاران ایستگاه ۱۰۱

در این نشست صمیمانه، ریاست و مسئولین سازمان ضمن استماع نظرات همکاران ایستگاه ۱۰۱ به تبیین سیاست های سازمان در سال جاری پرداختند و در ادامه به اقامه نماز ظهر و عصر نیز پرداختند.


http://karaj125.ir/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7/