انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
20 دقيقه تلاش براي نجات كارگر ساختماني از عمق 10 متري چاه - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: 20 دقيقه تلاش براي نجات كارگر ساختماني از عمق 10 متري چاه (/Thread-20-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%82-10-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%DA%86%D8%A7%D9%87)20 دقيقه تلاش براي نجات كارگر ساختماني از عمق 10 متري چاه - آتش‌نشانی مشهد - 1398/5/16

20 دقيقه تلاش براي نجات كارگر ساختماني از عمق 10 متري چاه

<div >
<p>

</p>
<p>
<p>به گزارش روابط عمومي و بين الملل آتش نشاني مشهد ؛ مصطفي عليزاده روز چهارشنبه در شرح اين خبر افزود : يك كارگر ساختماني در حين كار در يك پروژه ساختماني در حال احداث در روستاي خرم آباد در مسير جاده ...
</p>
<p>
20 دقيقه تلاش براي نجات كارگر ساختماني از عمق 10 متري چاه
</p>
<img src="https://125.mashhad.ir//parameters/mashhad/modules/cdk/upload/content/news/180370/resized_b41b9f76c4-5d4a88237a1ed841a78d4254jpeg.jpg" width="55px" height="35px" >
<p>
<p>به گزارش روابط عمومي و بين الملل آتش نشاني مشهد ؛ مصطفي عليزاده روز چهارشنبه در شرح اين خبر افزود : يك كارگر ساختماني در حين كار در يك پروژه ساختماني در حال احداث در روستاي خرم آباد در مسير جاده ...
</p>
</div>https://125.mashhad.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=7036053&ctp_id=2&id=180370&sisOp=view