انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
لباس آتش نشان داوطلب به قهرمان مسابقه استعداديابي عصر جديد اهد? - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: لباس آتش نشان داوطلب به قهرمان مسابقه استعداديابي عصر جديد اهد? (/Thread-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D8%AF)لباس آتش نشان داوطلب به قهرمان مسابقه استعداديابي عصر جديد اهد? - آتش‌نشانی مشهد - 1398/7/15

[b]لباس آتش نشان داوطلب به قهرمان مسابقه استعداديابي عصر جديد اهد?/b]

<div >
<p>

</p>
<p>
<p>به گزارش روابط عمومي و بين الملل و امور فرهنگي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد در مراسمي كه با حضور مهدي حاتمي مدير كل حوزه شهردار و امور شوراي شهر مشهد، در شهرك دانش و سلامت اين شهر ...
</p>
<p>
لباس آتش نشان داوطلب به نفر برتر مسابقه استعداديابي عصر جديد اهداء شد
</p>
<img src="https://125.mashhad.ir//parameters/mashhad/modules/cdk/upload/content/news/183897/resized_7eb6ce8f4a-5d9105d17a1ed81a008d09dajpeg.jpg" width="55px" height="35px" >
<p>
<p>به گزارش روابط عمومي و بين الملل و امور فرهنگي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد در مراسمي كه با حضور مهدي حاتمي مدير كل حوزه شهردار و امور شوراي شهر مشهد، در شهرك دانش و سلامت اين شهر ...
</p>
</div>https://125.mashhad.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=7247427&ctp_id=2&id=183897&sisOp=view