انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران
تقدير معاون شهردار مشهد از مديريت و پرسنل اداره روابط عمومي آتش - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن رسمي آتش نشانان و امدادگران ايران (http://www.firemans.ir)
+-- انجمن: اخبار (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1)
+--- انجمن: ديگر سايت ها (http://www.firemans.ir/Forum-%D8%AF%D9%8A%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: تقدير معاون شهردار مشهد از مديريت و پرسنل اداره روابط عمومي آتش (/Thread-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A2%D8%AA%D8%B4)تقدير معاون شهردار مشهد از مديريت و پرسنل اداره روابط عمومي آتش - آتش‌نشانی مشهد - 1399/3/4

تقدير معاون شهردار مشهد از مديريت و پرسنل اداره روابط عمومي آتش

<div >
<p>

</p>
<p>
<p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">به گزارش روابط عمومي و امور فرهنگي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد,</span> دكتر مهدي يعقوبي در جمع مديران و كارشناسان روابط عمومي هاي ...
</p>
<p>
تقدير معاون شهردار مشهد از مديريت و پرسنل اداره روابط عمومي آتش نشاني
</p>
<img src="https://125.mashhad.ir//parameters/mashhad/modules/cdk/upload/content/news/197923/resized_7db0649a-c388-43ad-a94f-7ac5b3342c9fpng.jpg" width="55px" height="35px" >
<p>
دكتر مهدي يعقوبي معاون محترم خدمات شهري شهرداري مشهد به مناسبت هفته روابط عمومي و ارتباطات از جمعي از همكاران روابط عمومي هاي اين معاونت و پرسنل پرتلاش و فعال اداره روابط عمومي سازمان آتش نشاني اين شهر تقدير بعمل آورد.
</p>
</div>https://125.mashhad.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=1140122816&ctp_id=2&id=197923&sisOp=view